مشخصات فنی دستگاه SURE

تولید: 50 گالن در روز برابر با 200 لیتر در شبانه روز

برق مصرفی: 220 ولت 50HZ به همراه ترانسفورماتور کاهنده.

فشار: محدوده فشار 5 الی 8 P.S.I

تانک ذخیره با ظرفیت 4 گالن ( 15 لیتر )در مورد تأیید N.S.F؛ 100% ضد باکتری

شیر قطع اتوماتیک

محدوده قطع آب ورودی

شیر برداشت آب تصفیه شده با طراحی جذاب

بست خروجی فاضلاب

شیر برقی جهت اتومات کردن سیستم بعلت قطعی آب.

 این دستگاه قابلیت تولید 200 لیتر آب خالص را در یک شبانه‌روز دارا می‌باشد.

Production: 50 gallons per day, equivalent to 200 liters a day
Power Consumption: 220V 50HZ with transformers.
Pressure: the pressure range from 5 to 8 P.S.I
Storage tank with a capacity of 4 gallons (15 liters) approved the NSF; 100% antibacterial
Automatic shut-off valve
Disconnect the water inlet
Tap water is purified with attractive design
Best of wastewater disposal
Solenoid valve for automatic water system for certain. This device has the capacity to produce 200 liters of water in a day is

The water safe, home water purifier water safe, home water treatment system   Safe  water, soft water, water treatment, water treatment system, Karaj-site Water   Safe ,   Safe water company, the price of water purification soft water, water purification installation in Karaj, representing Safe water for water, soft water’s representative, reseller water purification soft water, water agencies in Tehran,  Safe , Safe water agency

مطالب مرتبط