دستگاه تصفیه آب خانگی واترسیف شش مرحله ای

آب شیرین کن های خانگی زیر سینکی به روش اسمز معکوس (Reverse osmosis) عمل می کنند .

روش اسمز معکوس یکی از روش های نوین جداسازی می باشد که در آن املاح تا ابعاد 0.001 میکرون توسط غشای ممبرین و با فشاری که پمپ ایجاد می کند  ,حذف می شوند.

این روش قادر به جداسازی مواد غیر آلی حل شده ، مواد آلی حل شده ، آلاینده های میکروبیولوژیکی از قبیل اندوتوکسین ها ، ویروس ها و باکتری ها می باشد   .

Home under the sink reverse osmosis desalination (Reverse osmosis) act.
Reverse osmosis separation is one of the new ways in which the salts of 0.001 micron membrane and the membrane pressure pumps are created, deleted. This method is able to separate the dissolved inorganic material, dissolved organic matter, microbiological contaminants such as endotoxins, viruses and bacteria are.

Safe Water for water, the water safe,, household water treatment system platforms, Safe Water, water treatment, water purification, water Saif, Saif water treatment system, water system, Saif, Saif site water, water company, Saif, Saif price of water, representing of water in Tehran Saif, Saif water agencies, water, Saif, Saif water price

مطالب مرتبط